Zasady przekazywania darowizn – regulamin

Darczyńcą Fundacji Pomocy Dzieciom Dar Serca może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Fundacji, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”, oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi Dotpay lub przelew bankowy.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby.  Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres siedziby Fundacji Dar Serca, 91-052 Łódź, ul. Wrocławska 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  fundacja@dar-serca.pl

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.

1. Strona internetowa www.dar-serca.pl jest prowadzona przez: Fundacji Pomocy Dzieciom Dar Serca, 91-052 Łódź, ul. Wrocławska 1 , tel: 730 206 700 e-mail: fundacja@dar-serca.pl, NIP 728-24-04-283, REGON: 472895020, KRS 0000017864.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji Dar Serca,
b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Dotpay
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Dotpay S.A. lub PayPal.
3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z Fundacją Pomocy Dzieciom Dar Serca.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Fundacji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.